جستجوی پیشرفته جستجو در وب
شرح وظايف

شرح وظايف دفتر امور آموزش روستايي

 

 

1-   تعيين سياستهاي اجرائي توسعه آموزشهاي روستائي

2- هدايت و راهبري طرحهاي شناسائي مشاغل و نيازهاي آموزش مناطق روستائي در بخش هاي توليد ‘ (كشاورزي و صنايع تبديلي وابسته ) و خدمات

3-  شناسايي و احصاء قابليت هاي توسعه اقتصاد روستائي

4- گسترش ارتباطات  وتعاملات بين المللي به منظور بهره برداري از تجربيات و روش هاي اجرائي آموزش روستائيان در ساير كشورها

5- تدوين و ارائه الگوهاي مناسب كارگاهي براي اجراي آموزشهاي فني و حرفه اي مورد نياز جوامع روستائي در دو بخش توليد و خدمات

6- برآورد و پيش بيني اعتبارات مورد نياز بخش هاي زيرمجموعه آموزش روستائي در سرجمع اعتبارات سالانه سازمان

7-   تدوين دستورالعمل ‘ شيوه نامه و آيين نامه هاي اجرائي مورد نياز بخش آموزش روستائي

8- بررسي و ارزيابي استانداردهاي آموزشي بخش و ارائه نتايج حاصله به واحدهاي ذيربط بمنظور اعمال اصلاحات مورد نياز

9-    برقرار ارتباط و هماهنگي با ارگانها و دفاتر ذيربط در امر توسعه روستائي

10- توسعه كمي و كيفي آموزشهايي فني و حرفه اي مورد نياز جوامع روستائي با رويكرد كارآفريني در چهارچوب سياستهاي سازمان

11-   نظارت بر عملكرد كليه واحدهاي استاني در رابطه با آموزش روستائي

12-  توزيع اعتبارات مورد نياز واحدهاي اجرائي آموزش روستائي

13- تدوين و ارائه طرحهاي تيپ فني و اقتصادي متناسب با مشاغل و آموزشهاي روستائي

14-برنامه ريزي به منظور اجراي كليه طرحهاي مصوب سازمان با هماهنگي بخش هاي مربوطه

15-بررسي و تصويب برنامه هاي آموزشي مناطق در بخش روستايي

16- بررسي و تحليل پيامدها و ميزان اثربخشي آموزشهاي ارائه شده در مناطق روستايي

17- همكاري در زمينه تدوين استانداردهاي مرتبط با آموزش روستايي

18- جمع آوري كليه اطلاعات و آمار جوامع روستائي كشور

19-  بررسي و پيگيري رفع مشكلات و چالش هاي كليه عناصر اجرائي زيرمجموعه بخش آموزش روستائي

20- برنامه ريزي و پيگيري برگزاري دوره هاي بازآموزي و ارتقاء مهارت ويژه مربيان و كارشناسان بخش آموزش روستائي

بازديدکنندگان اين صفحه: 5859 | بازديدکنندگان امروز: 32 | کل بازديدکنندگان: 378235 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2080 ثانيه