جستجوی پیشرفته جستجو در وب
شناسنامه دوره آموزش روستايي

 ضرورت ايجاد نظام اطلاعات مديريت آموزشي

آمار و اطلاعات از جمله قوي ترين ابزارها جهت برنامه ريزي آينده، ارزيابي عملكرد گذشته و تصميم گيري در سطوح مختلف مديريتي مي باشد. در اين راستا دفتر امور آموزش روستايي به منظور جمع‌آوري، تجزيه و تحليل به گونه‌اي كه كليه افراد، واحدها، و مديران ذي نفع در سازمان بتوانند به راحتي اطلاعات دقيق و كامل را در ، تصميم گيريها و فعاليتهاي مربوطه به كار گيرند، اقدام به ساماندهي جمع آوري اطلاعات نموده است.  اصولاً كاركرد ارزيابي و نظارت بايد  بر كاركردهاي گوناگون مديريت سازمانهاي آموزشي اشراف داشته باشد.  زيرا ، اين امر باعث مي شود كه با بهره گيري هر چه بيشتر از منابع ، هدفهاي نظام آموزشي تحقق يابد . به عبارت ديگر ، كارآمد كردن نظام آموزشي مستلزم ، سياستگزاري ، برنامه ريزي ،  سازماندهي ، هدايت و رهبري و ارزيابي مستمر است.

 اهداف:

1.      ايجاد وحدت رويه در امر نظارت و ارزيابي عملكرد دوره هاي آموزشي در مناطق روستايي

2.    فراهم آوردن اطلاعات كافي به منظور تعيين ميزان واقعي كارآيي دوره هاي آموزشي ، شناسايي نقاط قوت وضعف آنها و انجام اصلاحات براساس نتايج حاصل از تحليل عملكرد به تفكيك هريك از فرآيندهاي سه گانه اصلي.

3.      رتبه بندي مراكز آموزشي براساس ميزان كارآيي آنها درسطح استان وكشور به تفكيك رشته هاي آموزشي.

شناسنامه دوره آموزشي

  تعاريف

مشخصـات دوره آموزشـي و مربي و كارآموزان

مجوزشروع دوره آموزشي

 بازدیــد آموزشی کارآموزان

ساعت آموزشي استفاده از صاحب نظران

جدول ارزيابي و نظارت

 نظرسنجی از کارآموزان                نتایج نظرسنجی از کارآموزان

فرم گزارش نهايي صورت وضعيت دوره هاي آموزش روستايي

 

 

بازديدکنندگان اين صفحه: 7010 | بازديدکنندگان امروز: 41 | کل بازديدکنندگان: 378244 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2230 ثانيه