جستجوی پیشرفته جستجو در وب
قاب آموزشي

شرايط ارسال عكس:

-   در تمامي عكسها مربي و كارآموزان محترم با لباس كار ،حاضر باشند.

-   در تمامي عكسها يك بنر كه حاوي مطالب ذيل مي باشد، بطور يكسان در همه كارگاهها وجود داشته باشد .

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان .......................

 مركز آموزش فني و حرفه اي معين ....................................

بخش ............................................ دهستان....................................................... روستا.....................................

روش اجراي دوره :..................................... نام دوره :................................ كداستاندارد:....................................

تاريخ شروع :...................................................... تاريخ پايان:............................................................................

- مكان كارگاه اعم از تئوري و عملي به صورت مجزا با حضور مربي و كارآموزان مربوطه و لباس كار ، بايد داراي عكس باشد.

   -تمامي عكسها بايد به تفكيك (مركز معين و دهستان و روستا و كارگاه) بايد باشد.

   -درخصوص اجراي بهبود فرايند آموزش از قبيل استفاده از اساتيد و صاحب نظران و نيز بازديد هاي آموزشي عكس تهيه و ارسال شود.

-تمامی تصاوير می بايد به صورت فايل هاي JPEG ارسال گردد و ظرفيت(مگاپيكسل) آنها بدون از دست دادن کيفيت به حداقل مقدار خود رسيده باشد .

 -   موارد ارسالي بوسيلهCD در پايان هر دوره به دفتر امور آموزش روستايي ارسال گردد.

 
بازديدکنندگان اين صفحه: 4782 | بازديدکنندگان امروز: 29 | کل بازديدکنندگان: 378232 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2070 ثانيه