جستجوی پیشرفته جستجو در وب
شيوه نامه آموزش كشاورزي
شيوه نامه آموزشهاي كشاورزي

نقش و اهميت كشاورزي در توسعه اقتصاد كشور و برخي مزيت هاي نسبي آن جايگاه اين بخش را در ايجاد اشتغال مبرهن مي سازد. كشاورزي به عنوان يك بخش مهم اقتصادي ٬ سهم عمده اي را در اشتغال ايفا مي نمايد و حدود 25 درصد اشتغال 20٬درصدتوليد ناخالص ملي و 25 درصد صادرات غير نفتي كشور را به خود اختصاص داده است .علي رغم مزاياي نسبي اين بخش در كشور‘ از جمله تنوع اقليمي ‘ نيروي انساني شاغل و موقعيت جغرافيايي٬هنوز ميزان توليد محصولات كشاورزي در سطح پائيني قرار گرفته است .از اين لحاظ عملكرد بسياري از محصولات توليدي در واحد سطح در ايران با كشور هاي توسعه يافته قابل مقايسه نمي باشد. بهره برداران ما با وجود تلاش زيادي كه در توليد انواع محصولات كشاورزي متحمل مي شوند ‘به علت عدم آشنايي با روش هاي نوين توليد و عدم استفاده از تكنولوژي هاي جديد نمي توانند بهره قابل انتظاري را از حاصل دسترنج خود بردارند.

در راستای تحقق برنامه های آموزش کشاورزی در سازمان آموزش فني و حرفه اي،  دستورالعمل ایجاد مراکز آموزش تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی با اهداف ذیل تدوين گردد :

1- پاسخگويي به نياز روزافزون متقاضيان آموزش هاي كشاورزي و درخواست هاي مكرر ادارات كل فني و حرفه اي استانها براي اجراي دوره هاي آموزش هاي صنايع كشاورزي و غذايي  (بر اساس پتانسيل هاي منطقه )

2-نظام مند كردن روند ايجاد كارگاههاي آموزش كشاورزي و يكسان سازي آنها

3-مكان يابي مناسب جهت ايجاد كارگاههاي كشاورزي و توزيع مناسب آموزش هاي ارائه شده در سطح كشور جهت جلوگيري از هدر رفت منابع

4-جلوگيري از اعمال سليقه در ايجاد كارگاههاو ارائه آموزش هاي كشاورزي وصنايع غذايي

5-توسعه آموزش هاي كشاورزي بر اساس نيازسنجي

6-ظرفيت سازي آموزش هاي كشاورزي

7- ارتقاي كيفيت دوره هاي آموزش كشاورزي و صنايع غذايي

بازديدکنندگان اين صفحه: 4934 | بازديدکنندگان امروز: 30 | کل بازديدکنندگان: 378233 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2390 ثانيه