جستجوی پیشرفته جستجو در وب
قوانين روستايي

ضرورت وجود قانون در جامعه

امرزوه ضرورت وجود قوانين و مقررات در هر جامعه و لزوم احترام همگاني و رعايت دقيق آن امري مسلم و بديهي است كه نياز چنداني به توضیح ندارد. وجود تفاوت ها و تمایزها در نظام ارزشی جوامع ناشی از تنوع فرهنگی اقوام و طوایف گوناگون دولت های مدرن را برآن داشته که برای ایجاد یکپارچگی و دستیابی به رویه واحد به تصویب و اجرای قوانین و مقررات واحد باید کل سرزمین اقدام نمایند.

دستگاههاي اجرايي نيز بعنوان اهرمهاي اعمال حاكميت و يا ايجاد و حفظ نظم و ارائه خدمات عمومي از اين خصوصيت مبرا نبوده به طوريكه بدون داشتن مجموعه اي از قوانين و مقررات و بدون سعي و تلاش در پياده نمودن آن حركت در چهارچوب آن نخواهند توانست به شايستگي به ايفای وظايف خود نائل آيند. در كشور ما در حال حاضر بسياري از دستگاهها در ارتباط با وظايف خود داراي مجموعه اختصاصي از قوانين و مقررات مصوب بوده كه نشانگر كم و كيف و حدود و ثغور ضوابط حاكم بر وظايف خاص آنان مي باشد

هدف از گردآوري و تدوين اين مطالب آشنائی تمامی افراد و کارشناسان در نهادهای دولتی و غیر دولتی بوده , به گونه اي كه استفاده كنندگان به بخشی از قوانین ومقررات عمومی وخاص  وزارت کار تعاون ورفاه اجتماعی آشنا و دسترسي پيدا كنند تا از اين طريق ضمن آشنائی به قوانین  به حل مشكل پرداخته و تصميمات مطلوب و مناسب مبتني بر قانون اتخاذ نمايند.

بازديدکنندگان اين صفحه: 4784 | بازديدکنندگان امروز: 42 | کل بازديدکنندگان: 378245 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2100 ثانيه